Skip to main content

RODO

„PARTNER PLAN BIURO INŻYNIERSKIE BUDOWNICTWA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu – KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że „PARTNER PLAN BIURO INŻYNIERSKIE BUDOWNICTWA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (61 – 246), przy ul. Piłsudskiego 104 przetwarza dane osobowe osób fizycznych w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

Państwa dane osobowe pozyskane zostały w związku z zawieranymi z Państwem umowami świadczenia usług przez naszą spółkę, ale też w ramach nawiązywania kontaktów handlowych z osobami zainteresowanymi współpracą z naszą spółką.

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 – 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „PARTNER PLAN BIURO INŻYNIERSKIE BUDOWNICTWA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Piłsudskiego 104, 61 – 246 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000282304, zwana dalej Administratorem.
 2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw prosimy kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany w pkt. 1 lub mailowo na adres biuro@partnerplan.pl
 3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:
 4. 6 ust. 1 lit. a) RODO, albowiem przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody,
 5. 6 ust. 1 lit. b) RODO, albowiem przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy świadczenia usług;
 6. 6 ust. 1 lit. f) RODO, albowiem przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umów sprzedaży, dostawy i świadczenia usług przez Administratora, a także w celach marketingowych Administratora oraz badania satysfakcji klientów.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane naszym Zleceniobiorcom (podmioty przetwarzające), takim jak na przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze czy firmy windykacyjne.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z wykonaniem umowy, a także przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego. Natomiast dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.
 11. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści Pani/ Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, a także prawo przenoszenia tych danych.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że w związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych doszło do naruszenia praw wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, dostawy lub/oraz świadczenie usług przez Administratora lub przygotowywania oferty zawarcia takiej umowy.
 14. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 15. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO oraz przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Informujemy, że nasza strona www stosuje pliki “cookies” w celu ułatwienia korzystania ze strony www. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać treści dostępne na stronie www do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników strony www. Użytkownik Serwisu ma możliwość wyrażenia zgody na stosowanie „cookies” poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej (w szczególności umożliwienie lub zablokowanie stosowania plików „cookies”). Informujemy, że uniemożliwienie lub ograniczenie przez użytkownika naszej strony www stosowania plików “cookies”, w tym poprzez wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na stosowanie plików “cookies”, może częściowo uniemożliwić korzystanie z naszej strony www.